Pogoda:

Depułtycze Królewskie
Data: 2020-05-28 13:15:00

Temperatura: 17.0 ºC

Prędkość wiatru: 15.1 kt

Wilgotność: 48 %

Ciśnienie: 1021.3 hPa

Opady: 0.0 mm/h

Podstawa chmur: BRAK

Personel Pokładowy

Szkolenie wstępne dla personelu pokładowego

Cabin Crew

Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie prowadzi nabór na szkolenie dla personelu pokładowego – Cabin Crew, które będą mogli nieodpłatnie realizować studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Ogóle założenia:

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków  personelu  pokładowego   na   pokładzie   statku   powietrznego w przewozie lotniczym.

Kryteria , które musi spełniać kan dydat :

Status studenta

PWSZ w Chełmie – WSZYSTKIE KIERUNKI;

Dotyczące znajomości języka

kandydat do szkolenia musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, co zostanie stwierdzone przez Komisję podczas rozmowy wstępnej;

Formalne

Złożenie wniosku pok. L4, część lotnicza Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie; bądź elektronicznie (skan) na adres centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Zakres:

26 godzin szkolenia praktycznego oraz 84 godziny szkolenia teoretycznego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w systemie weekendowym w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków: do godz. 1200 , 29 listopad 2019 r.

Kryterium do ro zpoczęcia szkolenia będzie pozytywny wynik rozmow y wstępnej

przepro wadzonej w języku angielskim.

 

Zakres tematyczny rozmowy:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoją osobę, prowadzi rozmowę na tematy codzienne jak i związane z zawodem członka personelu pokładowego, odegra sceny/dialogi typowe w pracy personelu pokładowego.

*O terminach postepowania rekrutacyjnego, Komisja będzie informowała kandydata emaliowo, na adres podany we wniosku.

joomla template
template joomla